กีฬานักเรียนเทศบาล-อำเภอจอมบึง

วันที่  19-29  พฤศจิกายน  2556  เทศบาลจอมบึงได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาล-อำเภอจอมบึงขึ้นเพื่อให้นักเรียนในเขตเทศบาลจอมบึงและอำเภอจอมบึง  ได้แสดงศักยภาพของตน  โดยแบ่งการแข่งขันเป็นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s