ผลงานของผู้บริหารและครู

ปีการศึกษา 2556

ครู

–    ครูที่ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 ได้แก่

     1.  นางสาวรัชดา   คละเครือ

     2.  นางสาวอรอนงค์   มัยรัตน์

     3.  นางนริศา   เทพสวัสดิ์

–    ครูที่ได้รับรางวัล “ครูสอนดี” ของจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556  ได้แก่  นางสุจิตรา   วิโรจนะ

–    ครูที่ได้รับคัดเลิอกเป็นครูดีเด่น ของเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7  ได้แก่

    1.  นางลักขณา   ฉิมพันธ์   การศึกษาปฐมวัย

    2.  นางสาวกนกวรรณ   ฉิมมะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

    3.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงญาณิศา   พุกท่าไม้   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2555

ผู้บริหาร

–    นายณัฐวุฒิ   ทองเอีย  ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ของเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 

ครู

–    ครูที่ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 ได้แก่

     1.  นางสาวอรวรรณ   กันทุกข์

     2.  นางสาวกันยารัตน์   เพิงสา

     3.  นางสาวกรกนก   มะลิทอง

     4.  นางสุจิตรา   วิโรจนะ

–   ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ จากการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตา ไม่กำหนดช่วงชั้น  ได้แก่  นางสาวกันยารัตน์   เพิงสา

–    ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62  จากการประกวดมารยาทไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ได้แก่  

     1.  นางสาวรัชดา   คละเครือ

     2.  นางสาวอรอนงค์   มัยรัตน์

–    ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62  จากการแข่งขันระบำมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ได้แก่

     1.  นางสุจิตรา   วิโรจนะ

     2.  นางดาหวัน   วรรณาโส

     3.  นางนวลฉวี   พณะงาม

–    ครูที่ได้รับคัดเลิอกเป็นครูดีเด่น ของเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7  ได้แก่

     1.  นางนวลฉวี   พณะงาม  ระดับปฐมวัย

     2.  นางลักขณา   ฉิมพันธ์  ระดับปฐมวัย

     3.  นางอรสา   ทองเอีย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     4.  นางสุวรี   ชื่นชม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     5.  นางสาวรัชดา   คละเครือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

     6.  นางดาหวัน   วรรณาโส  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     7.  นางสาววัชรี   คำสงฆ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s