ผลงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2556

*       ผลการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 30 ก.ย. – 2 ต.ค.56 มีดังนี้

1. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-6     เหรียญทอง     ชนะเลิศ

2. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-6     เหรียญทอง     ชนะเลิศ

3. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6     เหรียญทอง     ชนะเลิศ

4. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น  เหรียญทอง  ชนะเลิศ

5. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3     เหรียญทอง     รองชนะเลิศอันดับ 1

6. การประกวดมารยาทไทย ม.1-3     เหรียญทอง     รองชนะเลิศอันดับ 2

7. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-3     เหรียญทอง     อันดับ 4

8. การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์” ป.4-6     เหรียญทอง     อันดับ 4

9. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-3     เหรียญทอง     อันดับ 4

10.การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์” ป.1-3     เหรียญทอง     อันดับ 5

11.การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น     เหรียญทอง     อันดับ 5

12.การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย     เหรียญทอง     อันดับ 7

13.การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-3     เหรียญเงิ     รองชนะเลิศอันดับ 1

14.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-3     เหรียญเงิน     รองชนะเลศอันดับ 1

15.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-3     เหรียญเงิน     อันดับ 4

16.การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3     เหรียญเงิน     อันดับ 5

17.การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3     เหรียญเงิน     อันดับ 5

18.การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย     เหรียญเงิน     อันดับ 8

19.การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-3     เหรียญเงิน     อันดับ 8

20.การแข่งขัน Cross word ม.1-3     เหรียญทองแดง     รองชนะเลิศอันดับที่ 2

21.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3     เหรียญทองแดง     อันดับ 4

22.การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-6     เหรียญทองแดง     อันดับ 4

23.การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-6     เหรียญทองแดง     อันดับ 7

24.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6     เหรียญทองแดง     อันดับ 7

25.การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-3     เหรียญทองแดง     อันดับ 8

26.การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 ม.1-3   เหรียญทองแดง  อันดับ 10

หมายเหตุ : กิจกรรมที่ 1-4 ได้ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ที่ จ.เพชรบุรี ต่อไป

**    ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 63  ณ  จังหวัดเพชรบุรี  ระหว่างวันที่  24 – 26 ธันวาคม  2556  มีดังนี้

1. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น  ไม่กำหนดช่วงชั้น  ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  ชนะเลิศ  

2.  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ชั้น ป.1-ป.6  ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  อับดับ 8

3.  การแข่งขันการเล่านิทาน  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ชั้นป.1-ป.6  ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  อันดับ 9

4.  การแข่งขันระบำมาตรฐาน  ชั้น ป.1-ป.6  ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง  อันดับ 22

หมายเหตุ : กิจกรรมที่ 1 ได้ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 63 ที่เมืองทองธานี ต่อไป

***  ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 63  ระหว่างวันที่  18 – 20 กุมภาพันธ์  2557  

1. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น  ไม่กำหนดช่วงชั้น  โดย ด.ช.ยศ  เกรียงไกรโรจน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน  ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  อันดับ 9

ปีการศึกษา 2555

ผลงานของนักเรียนในปีการศึกษา 2555 ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน มีดังนี้

1.  ด.ช.ยศ  เกรียงไกรโรจน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  ในการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทเด็กพิเศษเรียนร่วม (ผู้พิการทางสายตา) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ  ณ  เมืองทองธานี  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

2. ด.ช.นนทวัฒน์  แก้วสลับสี  และด.ญ.อรวรรณ  บุตรน้ำเพชร  ประกวดมารยาทไทย  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62  ระหว่างวันที่ 10-12 ธ.ค.56  ณ  จังหวัดระยอง

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  จากการแข่งขันระบำมาตรฐาน  ระดับประถมศึกษา  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 62  ระหว่างวันที่  10-12 ธ.ค. 56  ณ  จังหวัดระยอง

ระบำมาตรฐาน

4. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสได้เข้าร่วมงาน “รวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก” ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 จากชมรมพุทธศาสตร์สากล  ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s