ความภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา 2556

ผลงานที่คณะครู นักเรียน และชุมชน ได้ร่วมมือกันจนโรงเรียนประสบผลสำเร็จ มีดังนี้

1. ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง   เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2556  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนบ้านเบิกไพรได้ร่วมกันต้อนรับคณะผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ทั้ง  4  ท่าน  ได้แก่  ศน.ทิพยรัตน์  ไชยลังกา  ศน.บงกชษกรณ์  แซมสีม่วง  ผอ.ปราณี  ทัยคุปต์  และ  ผอ.สมหมาย  ลิ้มทุติเนตร  และนำเยี่ยมชมโรงเรียนตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  จนเสร็จสิ้นการประเมิน

ปีการศึกษา 2555

ผลงานที่คณะครู นักเรียน และชุมชน ได้ร่วมมือกันจนโรงเรียนประสบผลสำเร็จ มีดังนี้

1. ผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล รุ่นที่ 2

          วันที่  21  กุมภาพันธ์  2556  เวลา  9.30 น.  ณ  โรงเรียนบ้านเบิกไพร  ตำบลเบิกไพร  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  คณะกรรมการประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล  โดยมี  นายสุรินทร์  ศรีสนิท  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  เป็นประธานในการประเมิน โรงเรียน  ด้านปัจจัยพัฒนาโรงเรียน  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  ด้านกระบวนปลูกฝังนิสัยนักเรียน  ด้านผลผลิต  โดยมี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  และองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น  ได้ให้การต้อนรับและความร่วมมือจนการประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล เสร็จสิ้นไปด้วยดี

ร.ร.ดีศรีตำบล1

 

 2.  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ได้รับการรับรองคุณภาพ  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย     ปีการศึกษา 2555 – 2557 ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

 

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s