ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนบ้านเบิกไพร  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลเบิกไพร  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  แต่เดิมนั้นบริเวณโรงเรียนเป็นป่าไม้ทึบ  ไม่มีราษฏรอาศัย  ครั้นต่อมาได้มีราษฏรจากท้องถิ่นต่างๆ  ทั้งในเขตและนอกเขตได้อพยพมาประกอบอาชีพในบริเวณนี้มากขึ้นและบุตรหลานของผู้ที่อพยพมานี้ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นและต่างก็ไม่มีสถานที่เรียนหนังสือ  จึงได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน คือ กำนันมาก  ศรัทธาผล  บริจาคที่ดิน  10  ไร่  ปี พ.ศ.2504  ท่านพระครูวาปีวรคุณ  เจ้าคณะอำเภอจอมบึง  และนายเพชร  โกญจนาท  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  ตำบลจอมบึง  ในขณะนั้นพร้อมด้วยประชาชนในท้องถิ่นได้ช่วยกันเสียสละทั้งแรงกาย  ทรัพย์สินและวัสดุก่อสร้างเพื่อสร้างโรงเรียนขึ้นหนึ่งหลังเป็นอาคารแบบกึ่งถาวร  แบบ ป.1 ก. พิเศษมีมุกกลาง  ขนาด  8 x 18  เมตร  มี  2  ห้องเรียน  เสาไม้กลม  หลังคามุงกระเบื้อง  ไม่มีฝากั้น  คิดเป็นมูลค่า  18,000  บาท  โดยตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า  “โรงเรียนบ้านเบิกไพร”  และได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ.2504  มีนักเรียนจำนวน  56  คน  ครู  1  คน  คือ  นายซอ  มหาทรัพย์  เป็นครูใหญ่คนแรก  ได้ทำการฉลองโรงเรียนตามพิธีการทางศาสนา  เมื่อวันที่  5  และ  6  กรกฎาคม  พ.ศ.2504  โดยมีท่านพระครูวาปีวรคุณ  เป็นประธานในการจัดงาน  และนายเอื้อม  อินโท  ศึกษาธิการอำเภอจอมบึงมาเป็นประธานในพิธี

               ปัจจุบัน  นายณัฐวุฒิ  ทองเอีย  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกไพร  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  12  ห้องเรียน  มีข้าราชการครูจำนวน  22  คน  ครูพี่เลี้ยงจำนวน  1  คน  นักการภารโรงจำนวน  1  คน  และในปีการศึกษา 2556  มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น  335  คน

คำขวัญประจำโรงเรียน

รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

สีประจำโรงเรียน

ม่วง : เหลือง

ธงร.ร.

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s