กิจกรรมเดือนพฤษภาคม56

กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

          วันที่  31  พฤษภาคม  2556  คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านการสูบบุหรี่  เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกในชุมชนตำบลเบิกไพร

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน

           วันที่  30  พฤษภาคม  2556  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเบิกไพรได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตลาดนัดนักเรียนขึ้น  เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เลือกซื้อสินค้าในราคาถูก  ประหยัด  และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนด้วย  โดยในงานจะมีผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชผักในโรงเรียนและท้องถิ่น  อาหารต่างๆ  เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ที่โรงเรียนผลิตขึ้นมาจำหน่าย  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง 

This slideshow requires JavaScript.

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

               วันที่  30  พฤษภาคม  2556  เวลา 09.00 น.  โรงเรียนบ้านเบิกไพรได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  ขึ้น  เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูฝ่ายต่างๆ เป็นผู้กล่าวชี้แจง

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

                วันที่  28  พฤษภาคม  2556  องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  พร้อมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ประชาชน  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเบิกไพร  และโรงเรียนในตำบลเบิกไพร  ได้ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยพร้อมเพรียงกัน

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ  วิสาขะ  พุทธบูชา

                วันที่  24  พฤษภาคม  2556  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเบิกไพร  ร่วมงานเดิน-วิ่งสมาธิ  วิสาขะ  พุทธบูชา   ณ   วัดจอมบึง   อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

               เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2556  คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา  ณ  วัดเบิกไพร  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s