กิจกรรมเดือนสิงหาคม56

กีฬาภายใน “เบิกไพรเกมส์”

               วันที่ 29-30 สิงหาคม 2556  โรงเรียนบ้านเบิกไพรได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “เบิกไพรเกมส์” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

This slideshow requires JavaScript.

การอบรมครอบครัวสัมพันธ์

               วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง ได้มาให้การอบรมครอบครัวสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้รู้เท่าทันและเข้าใจถึงพฤติกรรมของวัยรุ่น

This slideshow requires JavaScript.

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

               วันที่ 23 สิงหาคม 2556  โรงเรียนบ้านเบิกไพรได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่ 3/2556 ขึ้น  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเบิกไพร  เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการดำเนินการต่างๆ ในโรงเรียน  โดยมี นายธรรมรักษ์  บุตรน้ำเพชร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

                วันที่  22 – 23  สิงหาคม 2556  โรงเรียนบ้านเบิกไพรได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  และ 4-6 ขึ้น  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  วันที่ 22 สิงหาคม 2556

This slideshow requires JavaScript.

ค่ายวิทยาศาสตร์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 23 สิงหาคม 2556

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

               โรงเรียนบ้านเบิกไพร  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556  ขึ้น  โดยมีการจัดประกวดกิจกรรมต่าง ๆ และพิธีบูชาพระคุณแม่  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่แม่ของทุกคน

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s