กิจกรรมเดือนมิถุนายน56

เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

          วันที่  26  มิถุนายน  2556  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเบิกไพร  พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  ร่วมกันใส่เส้ือสีขาวและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนตำบลเบิกไพร

This slideshow requires JavaScript.

ต้อนรับคณะครูมาศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง

          วันที่  21  มิ.ย. 2556  คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้างได้มาศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง  ณ  โรงเรียนบ้านเบิกไพร  โดยมีท่านผู้อำนวยการ  คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและชี้แจงการดำเนินงานต่างๆ

This slideshow requires JavaScript.

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

          วันที่  21  มิ.ย. 2556  เวลา  09.30 น.  โรงเรียนบ้านเบิกไพรได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น  เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน 

This slideshow requires JavaScript.

ต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง

          วันที่  18  มิถุนายน  2556  เวลา  13.00 น.  คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน  และโรงเรียนบ้านทุ่งแจง  ได้มาศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง  ณ  โรงเรียนบ้านเบิกไพร  ในการนี้ท่านผู่อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันชี้แจงและอธิบายวิธีการดำเนินงานต่างๆ ในสถานศึกษา  พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้มาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับสถานศึกษาของตนเองต่อไป

This slideshow requires JavaScript.

รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

          วันที่  14  มิถุนายน  2556  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนบ้านเบิกไพรได้ร่วมกันต้อนรับคณะผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ทั้ง  4  ท่าน  ได้แก่  ศน.ทิพยรัตน์  ไชยลังกา  ศน.บงกชษกรณ์  แซมสีม่วง  ผอ.ปราณี  ทัยคุปต์  และ  ผอ.สมหมาย  ลิ้มทุติเนตร  และนำเยี่ยมชมโรงเรียนตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  จนเสร็จสิ้นการประเมิน   

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมไหว้ครู

          โรงเรียนบ้านเบิกไพรได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นในวันที่  6  มิถุนายน  2556  โดยนักเรียนทุกชั้นได้ร่วมกันจัดและตกแต่งพานไหว้ครูเพื่อนำมาไหว้ครูอย่างสวยงาม

This slideshow requires JavaScript.

ประชุมสภานักเรียน

          การประชุมสภานักเรียนชุดใหม่  ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2556  โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูรัชดา  คละเครือ  เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น  ให้คำแนะนำและเสนอแนะ  เมื่อวันที่  3  มิถุนายน  2556

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s