กิจกรรมเดือนตุลาคม56

ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระสังฆราช

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) (3 ตุลาคม พ.ศ. 2456 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556) เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงประสูติเมื่อ  3 ตุลาคม  พ.ศ.2456  ทรงอุปสมบทเมื่อ พ.ศ.2476  ทรงเป็นพระอภิบาลของพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ในระหว่างที่ผนวชเป็นพระภิกษุและเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี พ.ศ. 2499  และได้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อ พ.ศ. 2532

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต  รวมมีพระชันษา 100 ปี 21 วัน

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่โรงเรียนบ้านเบิกไพร  ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ไปแล้วนั้น  บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียนบ้านเบิกไพร  ลงวันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ.2556  ดังนี้

1.  นางสาวจิราวรรณ   ฟักเขียว

ดังนั้น  ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ.2556  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนบ้านเบิกไพร ได้เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 ตุลาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการคัดเลือก

กำหนดการรอบ2

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

ใบสมัคร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.รบ.1

วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ขึ้น โดยได้มีการจัดการแข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ร.ร.ขยายโอกาสฯ) ซึ่งโรงเรียนบ้านเบิกไพรก็ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน และจัดนิทรรศการของเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 ด้วย  โดยมีนายโรจนะ  กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

This slideshow requires JavaScript.

 

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s