กิจกรรมเดือนกรกฎาคม56

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

DSCF8504

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

          วันที่  29  กรกฎาคม  เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ  โรงเรียนบ้านเบิกไพรจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  1.การประกวดคัดลายมือ  2.การประกวดเขียนเรียงความ  3.การประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดีไทย  4.การประกวดท่องอาขยาน  5.การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  6.การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  และ7.การประกวดการแสดงละครในวรรณคดีไทย

This slideshow requires JavaScript.

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

           ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จากเดิมในวันที่  29  กรกฎาคม  2556  เวลา  09.00 น.  เป็นวันที่  30  กรกฎาคม  2556  เวลา  13.00 น.   ณ   ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเบิกไพร 

ดูเกณฑ์การสอบคัดเลือก

เกณฑ์การสอบ

ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

          ตามที่โรงเรียนบ้านเบิกไพร  ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ไปแล้วนั้น  บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียนบ้านเบิกไพร  ลงวันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.2556  และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  29  กรกฎาคม  2556  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.

ดูประกาศโรงเรียนบ้านเบิกไพร

นักเรียนชั้น ม.1 – 3  เข้าค่าย “ต้นกล้าคุณธรรม”

           เมื่อวันที่  20 – 21  กรกฎาคม  2556  องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  ได้นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  99  คน  เข้าค่าย “ต้นกล้าคุณธรรม”  ณ มูลนิธิปฐมธรรม  จ.นครปฐม  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักเรียน  

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

          วันที่  19  กรกฎาคม  2556  โรงเรียนบ้านเบิกไพร  ร่วมกับ  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง  และองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาขึ้น  จากนั้นจึงนำต้นเทียนมาถวาย  ณ  วัดเบิกไพร  ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  

This slideshow requires JavaScript.

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

          กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  โรงเรียนบ้านเบิกไพร   อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

                    วันที่    8 – 14  กรกฎาคม  พ.ศ.2556                    ประกาศรับสมัคร

                    วันที่  15 – 19  กรกฎาคม  พ.ศ.2556                    รับสมัคร (วันและเวลาราชการ)

                    วันที่       24     กรกฎาคม  พ.ศ.2556                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

                    วันที่      29      กรกฎาคม  พ.ศ.2556                    สอบสัมภาษณ์

                    วันที่      30      กรกฎาคม  พ.ศ.2556                    ประกาศผลการคัดเลือก

                    วันที่       1       สิงหาคม  พ.ศ.2556                     ทำสัญญาจ้าง 

ดูประกาศโรงเรียนบ้านเบิกไพร

ใบสมัคร

ใบสมัคร

          วิธีการพิมพ์ใบสมัคร

          1.  คลิกที่ใบสมัคร

          2.  กดแป้นพิมพ์  Ctrl + P

          3.  สั่งพิมพ์

 

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

          พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6  ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้น  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.2454    ดังนั้นในวันที่  1  กรกฎาคม  ของทุกปี  จึงถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ทางโรงเรียนบ้านเบิกไพรจึงได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี  ทบทวนคำปฏิญาณ  และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ของลูกเสือและเนตรนารีขึ้น

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s