กรรมการสถานศึกษา

1.   นายธรรมรักษ์   บุตรน้ำเพชร        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      ประธานกรรมการ

2.   นายจันทร์         จันทร                    ผู้แทนผู้ปกครอง                                กรรมการ

3.   นายสุคนธ์         นามหอม              ผู้แทนครู                                              กรรมการ

4.   นางไกร             พุ่มใบศรี              ผู้แทนองค์กรชุมชน                           กรรมการ

5.   นายไพโรจน์     ศรัทธาผล            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ

6.   นายพิเชฐ         ศรีประเสริฐ          ผู้แทนศิษย์เก่า                                     กรรมการ

7.   พระครูวิสิฐ        ปัญญาวุธ            ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                            กรรมการ

8.   พระหงส์            อธิวโร                   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                           กรรมการ

9.   นางระพี             แหวนเพ็ชร          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

10. นางพิมพ์           องอาจ                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

11. นายนัตฐา           แช่มสะอาด         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

12. นายชูชาติ          อินทร์คง              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

13. นายไพฑูรย์        จันทรัดทัต           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

14. นายเสน่ห์            ขาวชื่น                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

15. นายณัฐวุฒิ         ทองเอีย               ผู้อำนวยการสถานศึกษา                  กรรมการและเลขานุการ

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s